نقشه اتوکد خانه تاریخی فاطمی گرگان در دوره قاجار و پهلوی به همراه تصاویر آن

نقشه اتوکد خانه تاریخی فاطمی گرگان در دوره قاجار و پهلوی به همراه تصاویر آن

نقشه اتوکد خانه تاریخی فاطمی گرگان در دوره قاجار و پهلوی به همراه تصاویر آن

نقشه اتوکد خانه تاریخی فاطمی گرگان به همراه تصاویر آن

خانه تاریخی فاطمی گرگان که شامل دو بخش مربوط به دوره های قاجار و پهلوی می باشد ودر خیابان سرخواجه می باشد.

نقشه های کامل اتوکدی خانه تاریخی فاطمی گرگان شامل نقشه های پلان طبقات، نما، برش و تصاویر بنا  به همراه سایت پلان معماری


خرید آنلاین